Home / Հայաստան / Հայաստանում ոսկին և պլատինը թանկացել է

Հայաստանում ոսկին և պլատինը թանկացել է

ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարան» գործակալության կողմից 09.05.2011-15.05.2011թթ-ի համար սահմանվել են թանկարժեք մետաղների մեկ գրամ քիմիապես մաքուր մետաղի (պետական ստանդարտ ձուլակտորի համար) պետական գնման և բացթողնման հետևյալ գները` արտահայտված ՀՀ դրամո

ՈՍԿԻ`  գնման գին` 16766.47 (+180.92), բացթողնման գին` 18224.42 (+196.65), ԱՐԾԱԹ` գնման գին` 429.80 (-79.35), բացթողնման գին` 467.17 (-86.25),   ՊԼԱՏԻՆ`  գնման գին`  20141.71  (+259.49), բացթողնման գին`  21893.16 (+282.05),   ՊԱԼԱԴԻՈՒՄ`  գնման  գին`   8263.18 (-53.44),     բացթողնման գին`   8981.72 (-58.08):