Home / Հայաստան / Ծխախոտի դեմ պայքարելու հարցում Հայաստանը դեռ խնդիրներ ունի

Ծխախոտի դեմ պայքարելու հարցում Հայաստանը դեռ խնդիրներ ունի

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկրները, այդ թվում՝ Հայաստանը, այսօր նշում են «Առանց ծխախոտի համաշխարհային օրը»:

Ինչպես հաղորդում է ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, այս տարի օրվա քննարկման նյութ է ընտրվել Ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիան և դրա գործադրման ընթացքը երկրներում:

Ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիան հանրային առողջապահության ոլորտում առաջին գլոբալ համաձայնագիրն է, որն ուժի մեջ է մտել 2005 թվականի փետրվարից: Այն արդեն իսկ վավերացվել է ավելի քան 170 պետության կողմից: Շրջանակային կոնվենցիայի և դրա արձանագրությունների նպատակն է ներկա և ապագա սերունդներին պաշտպանել մարդկանց առողջության համար ծխախոտի օգտագործման և ծխախոտի ծխի ազդեցության քայքայիչ հետևանքներից, ինչպես նաև սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսական հետևանքներից` ծխելու դեմ պայքարի միջոցների համար համապատասխան շրջանակներ ապահովելու միջոցով, որոնք ենթակա են իրականացման ազգային, միջազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում, որպեսզի մշտապես և էականորեն կրճատվի ծխախոտի օգտագործման և ծխախոտի ծխի ազդեցության տարածվածությունը:

Անդրադառնալով կոնվեցիայի իրականացմանը և արդյունքներին Հայաստանում` Առողջապահության նախարարությունը նշում է, որ ծրագրի մեկնարկը բավական հաջող է եղել, ինչի մասին վկայում են արդեն իսկ ընդունված օրենքները, ենթաօրենսդրական ակտերը և որոշումները:

Վերլուծությունները, սակայն, ցույց են տալիս, որ դեռևս առկա են բացեր, որոնք պահանջում են հատուկ ուշադրություն և հաստատակամություն վարվող քաղաքականության և գործունեության մեջ: Այսպես օրինակ` թեև հասարակական վայրերում ծխելը կանոնակարգող մի քանի օրենսդրական ակտեր արդեն իսկ ընդունված են, սակայն Հայաստանում դեռևս գոյություն ունեն դրանց կիրառման հետ կապված որոշ խնդիրներ:

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը նշում է, որ աշխատում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ Ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիայի ներդրման և Հայաստանում այդ գործիքի արդյունավետ կիրառման համար:

Tekali Taxi