Home / Tag Archives: Կրեմել

Tag Archives: Կրեմել

Կրեմլում բոլորն ապուշ են

Եթե դուք հիմա ասենք իշխանություններին՝ դուք մինչև վերջ քննություն չեք տարել, ես ձեզ ատում եմ, դուք սուտասաններ և խաբեբաներ եք, դա կլինի կեղծ լուր է՝ համեմված իշխանությունների դեմ անհարգալից...
Read More »