Home / Խմբագրի ընտրություն

Խմբագրի ընտրություն


Հայրենասիրություն և կոսմոպոլիտիզմ

Միայն կոսմոպոլիտ լինելով դու կարող ես սիրել քո հայրենիքն իսկապես, ինչպես մորդ, երեխայիդ, ընտանիքդ, այսինքն` բոլոր թերություններով և առավելություններով հանդերձ»։
Read More »