Home / Հայաստան / Սերժ Սարգսյանն օրենքներ է ստորագրել

Սերժ Սարգսյանն օրենքներ է ստորագրել

Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին», «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքներում լրացում կատարելու մասին, «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» օրենքները:

Tekali Taxi