Home / Հայաստան / Թանկարժեք մետաղների գինը Հայաստանում նվազել է

Թանկարժեք մետաղների գինը Հայաստանում նվազել է

ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարան» գործակալության կողմից 23.05.2011-29.05.2011 թթ-ի համար սահմանվել են թանկարժեք մետաղների մեկ գրամ քիմիապես մաքուր մետաղի (պետական ստանդարտ ձուլակտորի համար) պետական գնման և բացթողնման հետևյալ գները` արտահայտված ՀՀ դրամով`

ՈՍԿԻ`  գնման գին` 16543.14 (-93.03), բացթողնման գին` 17981.67 (-101.12), ԱՐԾԱԹ` գնման գին` 384.89 (-22.17), բացթողնման գին` 418.36 (-24.10),   ՊԼԱՏԻՆ`  գնման գին`  19547.84  (-155.87), բացթողնման գին`  21247.65 (-169.43),   ՊԱԼԱԴԻՈՒՄ`  գնման  գին`   8018.31 (+17.97),     բացթողնման գին`   8715.55 (+19.53):

Tekali Taxi