Home / Հայաստան / Ոսկու և արծաթի գինը բարձրացել է, այլ թանկարժեք մետաղներինը` նվազել

Ոսկու և արծաթի գինը բարձրացել է, այլ թանկարժեք մետաղներինը` նվազել

ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարան» գործակալության կողմից 27.06.2011-03.07.2011թթ. համար սահմանվել են թանկարժեք մետաղների մեկ գրամ քիմիապես մաքուր մետաղի (պետական ստանդարտ ձուլակտորի համար) պետական գնման և բացթողնման հետևյալ գները` արտահայտված ՀՀ դրամով`

ՈՍԿԻ` գնման գին` 16980.54 (+64.58), բացթողնման գին` 18457.11 (+70.2), ԱՐԾԱԹ` գնման գին` 394.18 (+2.86), բացթողնման գին` 428.46 (+3.11),   ՊԼԱՏԻՆ`  գնման գին`  19107.83  (-672.32), բացթողնման գին`  20769.38 (-730.78),   ՊԱԼԱԴԻՈՒՄ`  գնման  գին`   8302.97 (-365.51),     բացթողնման գին`   9024.97 (-397.29):

Tekali Taxi