Home / Tag Archives: Բենիկ Հարությունյան

Tag Archives: Բենիկ Հարությունյան

Դատական հայց «Ժողովուրդ» օրաթերթի դեմ

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է, որ երեկ ստացել է հոկտեմբեր ամսվա մեջ դատական հայցի մասին երրորդ ծանուցումը: Թերթը նշում է, որ ծանուցումն այս անգամ ստացվել է ՀՀ կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական...
Read More »