Home / Tag Archives: Ջավախեթի

Tag Archives: Ջավախեթի

Ախալքալաքը և ընտրությունները

Վրաստանի նախագահի թեկնածուների անթիվ խոտումները և կարգախոսները հազվադեպ են հասնում Ախալքալաքի բնակիչներին։ Վերջին մի քանի տարիներին կենտրոնական...
Read More »