Home / Tag Archives: խաղաղության ֆուտբոլ

Tag Archives: խաղաղության ֆուտբոլ

Խաղաղության ֆուտբոլը

Անկախ գործած իրական շարժառիթներից՝ ակնհայտ է, որ ֆուտբոլն այստեղ հայտնվել էր մի պարադոքսալ իրավիճակում, որ զուգահեռվում է ներկայի հետ, երբ այն կարծես թե կենտրոնական թեման է...
Read More »