Home / Հայաստան / Կոնսերվատորիայի ռեկտորի պաշտոնի համար մրցույթ է հայտարարվել

Կոնսերվատորիայի ռեկտորի պաշտոնի համար մրցույթ է հայտարարվել

Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարում է բաց մրցույթ «Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի» ռեկտորի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Ռեկտորի թափուր պաշտոնի մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն`

ա) գիտամանկավարժական աշխատանքի փորձ,

բ) գիտությունների դոկտորի աստիճան և (կամ) պրոֆեսորի գիտական կոչում, կամ գիտությունների թեկնածուի աստիճան և (կամ) դոցենտի կոչում ու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կամ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի, կամ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի, կամ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում,

գ) ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա կամ առնվազն  հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,

դ) ռեկտորի պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն (այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, կրթության և գիտության ոլորտի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրություն և այլ իրավական ակտեր):

Հավակնորդը պարտավոր է ներկայացնել կոնսերվատորիայի զարգացման և բարեփոխման հայեցակարգ (հիմնադրույթներ):

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ռեկտորի թափուր պաշտոնի մրցույթին  մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

ա) գրավոր դիմում,

բ) երկու լուսանկար 3×4 չափսի,

գ) աշխատանքային գրքույկի պատճենը,

դ) ինքնակենսագրություն,

ե) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը,

զ) կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկը (լրացված),

է) տեղեկանք  մշտական բնակության վայրից,

ը) գիտությունների դոկտորի աստիճանը և (կամ) պրոֆեսորի գիտական կոչումը, կամ գիտությունների թեկնածուի և (կամ) դոցենտի կոչումն ու Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումը հավաստող փաստաթուղթ,

թ) բնութագիր վերջին աշխատավայրից (եթե կազմակերպությունը չի լուծարվել),

ժ) զինվորական գրքույկ կամ զինապարտության մասին փաստաթուղթ:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները (փաստաթղթերը՝ բնօրինակներով)    ներկայացնել 2011թ. հուլիսի 25-ից մինչև օգոստոսի 25-ը,  ժամը՝ 10-ից 13-ը (բացի շաբաթ և կիրակի օրերից), Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության  նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն: Հասցեն` Գլխավոր պողոտա, Կառավարական տուն, 3, հեռախոս` 583-483:

Մրցույթը տեղի կունենա 2011 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, ժամը 11-ին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում:

Tekali Taxi