Home / Շուկա / Շրջիկ առևտրի սեփականատերերի հոսանքը առանց օրինական հիմքի անջատել են

Շրջիկ առևտրի սեփականատերերի հոսանքը առանց օրինական հիմքի անջատել են

մանրամասն՝ Թեհմինե Ենոքյանի ռեպորտաժում․