Home / Հայաստան / ուրախ եմ, որ գեշ եմ և շաբաթվա այլ լուրեր

ուրախ եմ, որ գեշ եմ և շաբաթվա այլ լուրեր

– տղեն սիրուն եղավ՝ կսեղմեն, – սիրուհի, թե՞ Հայաստանի ընտանիք- Ուկրաինան եմ սիրում, – էգ ա տեսել տղես․․․