Home / Tag Archives: Հելսինկյան ասոցիացիա

Tag Archives: Հելսինկյան ասոցիացիա

Իրավապաշտպան լինելն ամոթ է

Հելսինկյան ասոցիացիայի հիմնադիր Միքայել Դանիելյանի 2013 թվականի հարցազրույցը Լալա Ասլիկյանին: Միկան կյանքից հեռացավ երեք տարի անց:
Read More »