Home / Tag Archives: դեմքերի ճանաչում

Tag Archives: դեմքերի ճանաչում

Facebook-ը գնել է դեմքերի ճանաչման տեխնոլոգիա մշակող իսրայելական ընկերությանը

Face.com-ը ստեղծվել է լուսանկարների միջոցով դեմքերի ճանաչման տեխնոլոգիայի համապատասխան, ինչը թույլ է տալիս Facebook-ում նկարներ տեղադրել և դրանց վրա անմիջապես տարբերել ընկերներին, որոնց «ճանաչում» է ծրագիրը...
Read More »