Home / Tag Archives: Հայաստան֊Ադրեբջան

Tag Archives: Հայաստան֊Ադրեբջան

Սիրող «թշնամիներ»…

Փոխվեց ոչ միայն Սոֆյայի ընտանիքի կյանքը: Փոխվեց նրա հարազատ քաղաքը: Քաղաքում սկսվեց Ղարաբաղից փախստականների հոսքը: Հայերը, հրեաները...
Read More »