Home / Tag Archives: նոյեմբերի 11

Tag Archives: նոյեմբերի 11

ՖՈՏՈՇԱՐՔ. Երևանը 11.11.11.-ի 11:11-ին

Ինչ վերաբերում է ընտանեկան կապեր ստեղծողներին, նշենք, որ 11:11-ին, օրինակ, Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում ոչ ոք չասաց ոչ «տեր եմ», ոչ էլ, հետևաբար, «հնազանդ եմ»...
Read More »