Home / Tag Archives: նորածինների որդեգրում

Tag Archives: նորածինների որդեգրում

Ոստիկանությունը ապօրինի որդեգրումների նոր դեպքեր է բացահայտել

...երեխայի ծնողը հայտնել է, որ երբևէ երեխայից հրաժարվելու դիմում չի գրել և չի ստորագրել։ ․․․պարզվել է նաև, որ այն օրը, երբ այդ դիմումը ստորագրվել և կնքվել է, ծնողը չի գտնվել ՀՀ տարածքում․․․
Read More »