Home / Tag Archives: Նոր պատմություն

Tag Archives: Նոր պատմություն

«Նոր պատմականությունը» և արդիական պատմական մտածողությունը

Ո՛չ բարությունը, ո՛չ էլ այլ արժանիքները չեն երաշխավորում հաջողություն, որ թույլերի միակ ճանապարհը գոյատևելու այն հնարքներ են, որոնք թույլ են տալիս խաբել ուժեղին: Հեքիաթները նվիրված են․․․
Read More »