Home / Tag Archives: վերակենդանացման բաժանմունք

Tag Archives: վերակենդանացման բաժանմունք

Բժշկի ձեռագրի պատճառով հիվանդը վերակենդանացման բաժանմունք է ընկել

Թեև սա առաջին նման դեպքն է բժշկության պատմության մեջ, սակայն դատավորները չեն բացառում, որ քիչ չեն լինի այն մարդիկ, ովքեր կցանկանան բողոք ներկայացնել անհասկանալի ձեռագրով հիվանդության պատմություն գրող բժիշկների դեմ...
Read More »