Daily Archives: Օգոստոս 10, 2014

Օգոստոս, 2014

  • 10 Օգոստոս

    ՈՒԶԵԼ, ԹԵ՞ ՍԻՐԵԼ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

    Ո՞րն է երթի ասելիքը, ո՞վ է թիրախը, ինչու՞ հենց երթ կամ ինչու՞ հենց տվյալ երթուղով. հնչող քննադատությունները տեղին են և արժե, որ դառնան հետագա հանրային քննարկումների առարկա։ Սրանց շարքին կարող եք ավելացնել...