Daily Archives: Դեկտեմբեր 30, 2019

Դեկտեմբեր, 2019

  • 30 Դեկտեմբեր

    Մաքսային պետական ծառայության անհատակ հանքը

    Սկսվեց Ա4 ֆորմատի թղթի վաճառքը՝ մեկ թերթը սկսած 10,000 դրամից… մինչև 50,000-60,000 և ավելի… Փորձագիտություն կոչվածը՝ փայլուն գունավոր թղթի վրա գրված․․․

  • 30 Դեկտեմբեր

    Ինչպես առողջ սնվել տոնական օրերին

    Սնունդը պետք է ընդունել քիչ քանակով, ընդմիջումներով: Պետք չէ համտեսել սեղանին դրված բոլոր կերակրատեսակները: Որքան բազմազան է միանվագ օգտագործած սնունդը․․․