Home / Հայաստան / Բարգավաճ, բարոյականություն, Բ Գարեգին, Բելառուս և շաբաթվա այլ լուրերը

Բարգավաճ, բարոյականություն, Բ Գարեգին, Բելառուս և շաբաթվա այլ լուրերը

Տեսանյութն ամփոփում է սեպտեմբերի 7-13-ը լրատվամիջոցների և Գարիկ Ենգիբարյանի ուշադրությունը գրաված նյութերը։