Daily Archives: Սեպտեմբեր 5, 2021

Սեպտեմբեր, 2021

  • 5 Սեպտեմբեր

    Էլ չեմ սիրում նկարվել

    Պապիկը честный коммунист էր (ազնիվ կոմունիստ)։ Ամբողջ օրը կնոջ վրա խոսում էր․ «Եթե քեզ բռնեն, ես քո տերը չեմ»․․․