Home / Tag Archives: Արտագարգ դրություն

Tag Archives: Արտագարգ դրություն

Եթե անգամ բանակը ֆրակներով և թիթեռնիկներով գա… Ինչու չպետք է ընդունել արտակարգ դրության մասին օրինագիծը

«Այս նախագիծն այս տեսքով ընդունել չի կարելի, և այն փոփոխության պետք է ենթարկվի: Հիշեցնեմ, որ մարտի մեկ-երկուսի դեպքերն ուսումնասիրող ԱԺ ժամանակավոր...
Read More »