Home / Tag Archives: ընտանի կենդանիներ

Tag Archives: ընտանի կենդանիներ

Ակտիվիստը պատմել է՝ կենդանիների վնասազերծմամբ զբաղվող ընկերության աշխատակիցը ջարդել է իր տեսախցիկը

Ակտիվիստն ընդգծել է, որ ՀՀ ոստիկանությանը չի դիմել, քանի որ չի վստահում այդ կառույցին: Մախյանին չի հաջողվում կապ հաստատել ընկերության հետ, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի․․․
Read More »