Home / Tag Archives: կանայք քաղաքականության մեջ

Tag Archives: կանայք քաղաքականության մեջ

Կանանց ղեկավարած երկիրը

Ֆինլանդիայի հինգ կուսակցություններից բաղկացած կոալիցիայի բոլոր առաջնորդները կանայք են, որոնցից չորսը՝ 35 տարեկանից փոքր։
Read More »