Daily Archives: Մայիս 2, 2020

Մայիս, 2020

  • 2 Մայիս

    Ձախողակների դավադրությունը

    ... հանեցի ձեռնոցները, գցեցի աղբարկղի մեջ և երկու անվերջանալի րոպե լվացի ձեռքերս: Ամեն ինչ, բացարձակապես ամեն ինչ, արվեց մեծ փոփոխությունից հետո ընդունված ձևով: