Home / Tag Archives: Դավիթ Մաթևոսյան

Tag Archives: Դավիթ Մաթևոսյան

«Սեղմում եմ Աքրամ Այլիսլիի ձեռքը». Հայ գրողը ադրբեջանցի գործընկերոջ հետապնդման մասին

Եվ այսօր՝ մեր ծանոթությունից 21 տարի անց, ԵՍ ՍԵՂՄՈՒՄ ԵՄ ԱՔՐԱՄ ԱՅԼԻՍԼԻԻ ՁԵՌՔԸ, ՈՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻ Է ԵՎ ԻՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻ՝ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԵՐ, և անում եմ դա, որովհետև այդպես եմ սովորել հորիցս...
Read More »