Home / Tag Archives: երկրաշարժից տուժածներ

Tag Archives: երկրաշարժից տուժածներ

Երկրաշարժից տուժածների օջախները

Ըստ էության, այդ խնդիրը ավելի նույնական է վթարային բնակֆոնդի, քան տնակների հետ։ Եվ ինչպես վթարային շենքերի դեպքում, այնպես էլ այստեղ՝ բնակֆոնդի․․․
Read More »