Home / Tag Archives: մլիցեք

Tag Archives: մլիցեք

Թմրանյութերի դեմ պայքարի տնազ

ՆԳՆ-ն առաջնորդվում է կանխավարկածով, որ «10 օգտագործողից 7ը վաճառող է»։ Խոշտանգումները «օպերատիվ հնարք» են։ Որ մարդիկ չնետվեն Քննչականի պատուհաններից, ճաղեր կդնեն
Read More »