Home / Tag Archives: ներգաղթ

Tag Archives: ներգաղթ

Եթե գալիս եք Հայաստան

Կարելի է ներկայացնել նաև այնպիսի սերտիֆիկատ, որը, ելնելով փոխադարձության սկզբունքից ընդունելի․․․
Read More »