Home / Tag Archives: Լենին

Tag Archives: Լենին

Ի՞նչ կարող է պատմել մեզ Լենինն ազատության մասին այսօր (աուդիո)

թարգմանեց և կարդաց Մառուսյա Սեպխանյանը Այսօր իրենց պոստմարքսիստ արմատական անվանողներն անգամ ընդունում են էթիկայի և քաղաքականության միջև ճեղքը՝ քաղաքականությունը դասելով դոքսայի, պրագմատիկ նկատառումների և փոխզիջումների տիրույթին, որը միշտ և ըստ սահմանման չի բավարարում անվերապահ էթիկական պահանջներին։ Գաղափարը քաղաքականության, որը ոչ թե սոսկ պրագմատիկ միջամտությունների հաջորդականություն է, այլ Ճշտի քաղաքականություն, մերժվում …
Read More »