Home / Tag Archives: հորդորակ

Tag Archives: հորդորակ

Օկուպանտ – զավթիչ, նվաճող, ագենտ – գործակալ, դեզերտիր – դասալիք, էկզիստենցիալ – գոյութենական, տեռորիստ – ահաբեկիչ

- Այս ընթացքում կարեւոր են նաեւ ճիշտ արտահայտած միտքը, ընտրված բառերի տեղին գործածությունը... Խոսքը մեծ ուժ ունի, եւ անհրաժեշտ է, որ․․․
Read More »