Home / Մշակույթ / Դեմենցիա, վտարակ, պրավալ, ռազմականացում, դևալվացիա, հարացույց

Դեմենցիա, վտարակ, պրավալ, ռազմականացում, դևալվացիա, հարացույց

Լեզվի կոմիտեն այսօր հրապարակել է իր 29-րդ հորդորակը, որում կառույցը ներկայացնում է մի շարք օտար բառերի հայերեն համարժեքները։ Ցանկը ներկայացնում ենք ստորև,

 1. աուդիովիզուալ – տեսալսողական 
 2. աուդիտորիա – լսարան
 3. դեմոնիզացիա – դիվայնացում, հրեշացում 
 4. դեստաբիլիզացիա – ապակայունացում 
 5. դեմենցիա – թուլամտություն
 6. դևալվացիա – արժենվազում, արժեզրկում 
 7. դիստանցիոն – հեռավար
 8. էմիսիա – թողարկում, դրամաթողարկում
 9. էֆիր – եթեր
 10. էվակուացիա – 1. տարհանում, տեղափոխություն, 2. դատարկում, հեռացում 
 11. իզգոյ – վտարակ
 12. ինսպիրացիա – 1. ներշնչում, 2. ներշնչանք, դրդում
 13. լոկատոր – տեղորոշիչ 
 14. կոմպլեկցիա – մարմնակազմ, կազմվածք
 15. կլիպ – տեսահոլովակ 
 16. կրիմինալ – քրեական
 17. միլիտարիզացիա – ռազմականացում
 18. մոբիլիզացիա – 1. հավաքագրում, զորահավաք 2. համակենտրոնացում, կենտրոնացում
 19. պարադիգմ(ա) – հարացույց
 20. պերսոնաժ – կերպար 
 21. պրավալ – ձախողում, տապալում
 22. պլյուրալիզմ – բազմակարծություն
 23. պլացդարմ – զինադաշտ
 24. սուբսիդիար – լրացուցիչ, օժանդակ 
 25. վալյուտա – տարադրամ, արժույթ, արտարժույթ
 26. տրանսպլանտացիա – փոխպատվաստում 
 27. տուպիկ – փակուղի 
 28. տրիլոգիա – եռագրություն, եռերգություն, եռապատում 
 29. ուվերտյուրա – նախերգանք, նախանվագ
 30. քրոնոմետր – ժամանակաչափ