Home / Tag Archives: Ալլա Մանվելյան

Tag Archives: Ալլա Մանվելյան

65-ից բարձր բոլորը գնում են Հ1

Ես էլ եմ ուշ ամուսնացել՝ 38, բայց երեխա չեմ ունեցել։ Ամուսնացի։ Եթե տուն ունի, ամուսնացի։ Էդի կարևոր ա: Ես ուրիշներին օգնում եմ...
Read More »

Էլ չեմ սիրում նկարվել

Պապիկը честный коммунист էր (ազնիվ կոմունիստ)։ Ամբողջ օրը կնոջ վրա խոսում էր․ «Եթե քեզ բռնեն, ես քո տերը չեմ»․․․
Read More »

Դուրդ էլ չգա՝ ամուսնացի

Մի հատ դպրոցի տնօրեն ունեինք ադրբեջանցի, ուզել էր հայ կնոջ: Կաղ կին էր, գեշ: Ինքն էլ, որ ասում ա՝ չուտես, չխմես՝ նայես: Ի՛նչ տղամարդ․․․
Read More »