Home / Եկեղեցի (page 10)

Եկեղեցի


Հայաստանը մեկ գյուղում․ Նալբանդ

Ինձ որ ասեն, ինչ կուզես կյանքից, կասեմ երկու օր քարե տան մեջ ապրեմ, արդեն նույնիսկ մղկտում եմ։ Ասեմ, դե որ ես քարե տուն չտեսա գոնե տղես տենա։ Հավատո՞ւմ եք, երազանք է քարե տունը...
Read More »

Հայաստանն այլևս աշխարհիկ երկիր չէ

Հայաստանի իշխանությունը Եկեղեցու ցանկություններն անարձագանք չի թողնում և փոխադարձ մերձեցման նշանակալի քայլեր է կատարում` թե՛ օրենսդրական, թե՛ քաղաքական:
Read More »