Home / Tag Archives: Վազգեն Սարգսյան

Tag Archives: Վազգեն Սարգսյան

«Իշխանությունները միջամտել են կաթողիկոսների ընտրության ժամանակ». հայացք ԱՄՆ-ից

Մանուկյանը գրում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի վարչակարգը նախընտրեց Գարեգին արքեպիսկոպոս Ներսեսյանին որպես Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի իշխանական թեկնածու։ Չնայած իշխանության հովանավորյալը լինելուն...
Read More »

Գարեգին Բ-ի ընտրության ժամանակ կաշառք է բաժանվել, պնդում է ամերիկահայ լրագրողը

Այդ երեկո ես տեղեկացա, որ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը կաշառքներ էր բաժանել, որպեսզի Ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրվի Գարեգին Ներսիսյանը: Ավելի ուշ որոշ աղբյուրներից, որոնք այժմ չեմ կարող բացահայտել...
Read More »