Home / Հայաստան / «ՖԵՄԻՆԻԶՄԸ ՄԱՐՄՆԱ(ԻՐԱ)ԿԱՆ» ցուցահանդեսը

«ՖԵՄԻՆԻԶՄԸ ՄԱՐՄՆԱ(ԻՐԱ)ԿԱՆ» ցուցահանդեսը

Ապրիլի 29-ին Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնի «Սասունցի Դավիթ» պարտեզի սրահում բացվել է «ՖԵՄԻՆԻԶՄԸ ՄԱՐՄՆԱ(ԻՐԱ)ԿԱՆ» երկրորդ ցուցահանդեսը։ Ցուցադրությունը կազմակերպվել էլ համանուն միջազգայն փառատոնի շրջանակներում։

Ցուցահանդեսին ներկայացված էին Լուսինե Թալալյանի, Մանան Թորոսյանի, Իննա Կոլուպաեվայի, Արմինե Հովհաննիսյանի, Անուշ Ղուկասյանի, Կարինե Մացակյանի, Գայանե Չոլակյանի աշխատանքները։

Ցուցահանդեսի համադրող Սուսաննա Գյուլամիրյան

1B2619A1-897C-41BF-B767-47E93B09D686_1_100_o

B4A9EF57-593E-474B-A975-14718236F7D6_1_100_o

A8C1EE42-0210-43C1-956D-6B93BA0C4502_1_100_o

 

6D6D3620-3DD3-47E4-90AA-F706A4A8ED41_1_100_o

27D31F6A-8798-4564-955A-4D3FFBA6D7F6_1_100_o

5682D6F5-AE9F-4215-9C04-39F69E50A510_1_100_o

536EC1AB-2CEA-4AD5-BF3C-C69F433C1B58

A3B6DE65-9574-4BB1-BF6D-C509491F3B58_1_100_o

A1FA7A30-2640-42A2-AD93-496A19E5ADCD_1_100_o

6F1B738C-69F8-403A-80B9-130C0ABA7781_1_100_o

59C8BB30-8A52-4B9E-A57A-71EE1FE3020F_1_100_o

569A56E3-34D1-432A-B933-E8D0808663A1_1_100_o

Կնոջ արվեստը տղամարդու գերազանցության հիմամբ մեկնաբանելը տևական պատմություն ունի և խորը արմատներ է թողել խորհրդահայ մշակութային պատմագրության մեջ: Իրավիճակն իր այս անվերապահ լեգիտիմությունը պահպանել է մինչև մոտավորապես հետխորհրդային 1990-ականների երկրորդ կեսը, որ նշանավորվեց խորհրդային մեծ պատումների ու պարտադրված թեմաների թոթափմամբ ու ֆեմինիստական, գենդերային ուսումնասիրությունների ներմուծմամբ: Վերջինիս հղացական խորաթափանցումներն էլ իրենց հերթին հնարավորություն ընձեռեցին կազմաքանդելու արվեստի պատմության տիրապետող դիսկուրսների հիմքում ընկած մտածողության ավանդական գործիքներն ու մեթոդաբանական առաջադրությունները: Սա մի ազդակ էր, որ դռներ բացեց Հայաստանում ապրող շահագրգիռ կին արվեստագետների, համադրողների ու քննադատների համար, որ առաջնորդվեն քննադատական վերլուծության և ինքնասահմանման, ինքնաներկայացման նոր օրակարգով, ինչի համար, ի թիվս այլ բաների, կազմավորիչ դեր խաղաց «կին» և «գենդեր», «կին» և «ֆեմինիզմ», նաև` տարօրինակ(ված), էքսցենտրիկ ինքնությունների հղացական առանցքը: Կին արվեստագետները հնարավորություն ունեցան փոխելու կնոջ մարմնի օգտագործման ավանդական ձևը՝ որպես ռեկվիզիտ տղամարդկանց աշխատանքներում, և առաջ քաշել սուբյեկտիվության ու (ինքնա)ներկայացման քաղաքականության հետ կապված հարցեր:

Սեփական մարմնով խոսելու հարացույցը (պարադիգմը), որ հայաստանյան կանանց արվեստում նշմարվեց հատկապես 2000-ից սկսած, սկզբնավորվում է մերկ մարմինը ներկայացնող ավանդական կոդերի խաղարկմամբ, շրջմամբ և կազմաքանդմամբ: Զուգահեռ զարգացումներ եղան նաև գենդերի և ֆեմինիզմի մասին խոսելու պրակտիկաներում, որ իմացաբանական որոնումների առարկա էին դարձել ու վերածվել սոցիալական, քաղաքական հանձնառությունները պաշտպանելու միջոցի. մարմինն այլևս դիտարժան նայելիք ու տեսնելիք չէր միայն, այն դառնում է հետազոտական ջանքի առարկա:

Ազդարարված փառատոնի առաջին փուլի ցուցադրություններում ընդգրկված կին արվեստագետների ինստալյացիաների, օբյեկտների, ֆոտո-օբյեկտների և տեսանյութերի corpo՝ մարմնական, բազմակերպությունը «դասավորված» է իբրև  կնոջ սուբյեկտիվության corpus, որով խնդրականցվում են ինքնաիդենտիֆիկացմանը վերաբերող երևակայականը, Ես-ի խորը հուզական ապրումի անհատական մեխանիզմը, որ միշտ լծորդվում են սահմանափակումների և ճնշումների համակարգին, սեռի և սեռային բացառմանը, բռնությանը, ստորադասմանը և դրանցից բխող սոցիալական հետևանքներին:

Փառատոնի արվեստային ցուցադրություններն ուղեկցվելու են հանրային դասախոսություններով ու քննարկումներով՝ կամրջելու հայաստանյան համատեքստում երիցս (ու դիտմամբ) անջատ համարվող ու տարանջատված կանանց արվեստը, փիլիսոփայական միտքն ու քաղաքական ակտիվությունը, ինչպես նաև՝ բացահայտելու հայ ֆեմինիզմի անցյալն ու կապելու այն ֆեմինիզմի ժամանակակից զարգացումների հետ։ Այս կրկնակի կամրջումը կարող է վերաիմաստավորել ֆեմինիստական դիմադրության ձևերն ու եզերքները և ցուցադրել սեփական ներուժի անսահմանությունը։